facebook linkedin Blog

Persrelaties

Monitoring
Waarom persrelaties ?

Redactionele artikels zijn veel geloofwaardiger dan advertenties of direct mails. Omdat de artikels door journalisten zijn geschreven, komt de inhoud veel geloofwaardiger over bij de lezers. Het feit dat uw onderneming wordt vermeld, vormt een positief element en een eerste aanzet tot naambekendheid. Redactionele artikels geven uw onderneming, uw producten en uw diensten een grotere zichtbaarheid, niet alleen bij uw potentiële en bestaande klanten, maar ook bij personen die u nog niet kennen.

Uw bestaande klanten zullen zich gerustgesteld in hun keuze voelen door de publicatie van artikels die over uw onderneming spreken en de markt krijgt ook een preciezere kijk op wat u te bieden heeft. Dat alles geeft u een naambekendheid die u vervolgens in commerciële successen kunt omzetten. Dankzij een actief communicatiebeleid met de pers kunt u zelf uw boodschap bepalen. Bij een goede communicatie met de pers zullen de verschenen artikels uw boodschap trouw weergeven. Het gaat dus om een beleid op lange termijn. Communicatie met de pers moet u immers opbouwen. De journalisten leren uw onderneming niet kennen van de ene dag op de andere. Uw zichtbaarheid kan alleen merkbaar toenemen als uw onderneming verscheidene keren in de pers werd vermeld.

De firma Métaphore staat in voor alle relaties met de pers en het dagelijkse beheer van de contacten met journalisten en media.

Middelen

Rédaction de documents pour la presse
Opstelling van documenten voor de pers

Alle persdocumenten worden opgesteld door journalisten voor journalisten. Ons team telt een interne journalist met meer dan 20 jaar ervaring in het opstellen van teksten. Daarnaast werken tal van journalisten en copywriters op freelance-basis voor ons.

Realisatie van foto's voor persdossiers

Ofwel bezorgt de klant ons de foto's, ofwel stellen wij hem voor samen te werken met een van onze fotografen, die zich toelegt op het maken van zowel portretten als foto's van plaatsen. Hij neemt ook deel aan de realisatie van een fotoreportage bij een evenement.

Réalisation de photos pour ajouter au dossier de presse
Mailings á la presse
Persmailings

De persdossiers worden gericht en gepersonaliseerd verstuurd.
Een journalist heeft geen tijd te verliezen! Dat is de reden waarom het doel is om hem alle informatie te geven die hij nodig heeft om uw informatie door te geven. Het is een opening van een dialoog, het moet onmiddellijk een contactpunt bieden.

Realisatie van een gerichte en regelmatig bijgewerkte perslijst

Dankzij de omvang van ons klantenbestand en onze jarenlange ervaring in de sector van de public relations, werken wij regelmatig met journalisten van vakbladen, van dagbladen, economische bladen en/of de pers voor verticale markten, zoals de algemene pers. Voor elk persbericht maken wij op basis van het onderwerp van het bericht een nieuwe mailinglijst op.
De cette manière, le communiqué en question se trouve diffusé auprès des personnes ciblées et spécialisées. Op die manier wordt het bericht in kwestie altijd doelgericht verspreid onder gespecialiseerde personen. Zodoende worden de journalisten op de hoogte gebracht zonder te worden overstelpt met communiqués die soms niet worden gelezen.

Réalisation d'un listing presse ciblé et régulièrement mis à jour
Suivis et relances téléphoniques en plusieurs phases
Opvolging en telefonische herinneringen in verschillende fasen

(volgens de sectoren en de evenementen op het terrein) Voor elk verstuurd dossier nemen wij persoonlijk contact op met de journalisten en helpen wij hen hun tekst optimaal op te stellen, zodat ook de publicatie over u optimaal is.

Opvolging van de persmonitoring

Voor de opvolging van de artikels die verschijnen, werken wij samen met een extern perssorteerbureau. Dit bureau sorteert alle publicaties en selecteert op basis van kernwoorden alle artikels die u kunnen aanbelangen. Vervolgens onderzoeken wij de persknipsels en sturen wij ze u regelmatig toe (volgens de gevraagde periodiciteit).

Suivi du monitoring presse
Remise d'une revue de presse
Overhandiging van een persoverzicht

Het persoverzicht geeft een snelle kijk op al wat er wordt gepubliceerd. Deze persknipsels zijn uiteraard niet het enige resultaat van ons werk. Het feit dat meer mensen uw onderneming kennen, vormt eveneens een belangrijk resultaat, ook al is dit moeilijk in cijfers uit te drukken.

Press relations is probably
the cheapest way to communicate

but the most effective !