facebook linkedin Blog

Approach

Agenda avec un stylo

Métaphore stelt u een eerste ontmoeting voor om uw verwachtingen beter te leren kennen, zodat wij optimaal kunnen inspelen op uw behoeften en een communicatiebeleid kunnen uitstippelen dat aansluit bij uw vooruitzichten.

Wij nemen elke fase van uw strategie plichtbewust en doordacht ter harte, vanaf de opstelling van een persbericht tot de organisatie van een persconferentie en vanaf een gepersonaliseerde aanpak van uw imago tot het beheer van uw redactiemedia. Op regelmatige tijdstippen maken wij uw persoverzicht op, zodat u de resultaten van ons werk kunt beoordelen.

De werkuren worden forfaitair gefactureerd afhankelijk van de aard van de opdracht, in de vorm van een "algemene fee " of een "maandelijkse fee". Naleving van het vooraf vastgelegde budget is altijd gewaarborgd, tenzij nieuwe prestaties aan de opdracht worden toegevoegd.

Métaphore is een volledig autonome en zelfstandige structuur, om u een volledige objectiviteit bij de keuze van eventuele toeleveringspartners te waarborgen.

Bovendien worden alle kosten die niet in het beginforfait zijn opgenomen, heel transparant gefactureerd op basis van bewijsstukken. Tot slot is elk geval uniek en verdient elke aanpak een bijzondere luisterbereidheid en vooral een public-relationsbeheer op maat.

Our working methods proven over the year will ensure the sucess of your project !